ZW BIP
Kontakt
Piątek, 12 lutego 2016 r.
Change version

 

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej  

Adres:

ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki
e-mail: cszw.minsk@wp.mil.pl

Telefony:

Komendant Centrum Szkolenia
Żandarmerii Wojskowejtel.
261 353 400, fax 261 353 458
e-mail: cszwminskmaz.komendant@wp.mil.pl

Sekretariat Komendanta


tel.
261 353 522, fax 261 353 523
e-mail: cszwminskmaz.sekretariat@wp.mil.pl

Spotkania z Komendantem po uprzednim
umówieniu się w każdy poniedziałek
w godz. 15.30-17.00 

Komendant

płk dr hab.

Piotr PŁONKA

 

 

 

 

 

Pomocnik Oficera Dyżurnego ds. Centrum

tel. kom. 724 940 555
tel.
261 353 575

Kierownik Kursu Doskonalenia Zawodowego

tel. kom.724 940 559
tel.
261 353 370e-mail: cszwminskmaz.kursdoskzaw@wp.mil.pl

Informacja: Zakwaterowanie w internacie w dzień poprzedzający kurs do godz. 20.00

Pozostałe dane kontaktowe:


Komórki podległe bezpośrednio
pod Komendanta CSŻW:


Szef Sekcji Personalno-Organizacyjnej
tel.
261 353 406
e-mail: cszwminskmaz.kadry@wp.mil.pl

Szef Sekcji Badań i Metodyki Nauczania
tel.
261 353 459
e-mail: cszwminskmaz.sekcjametod@wp.mil.pl

Kierownik Sekcji Wewnętrznej i Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 261 353 423
e-mail: cszwminskmaz.swioin@wp.mil.pl

Inspektor BHP

tel.
261 353 531
e-mail: cszwminskmaz.bhp@wp.mil.pl

Szef Sekcji Wychowawczej

tel.
261 353 457
e-mail: cszwminskmaz.sekcjawych@wp.mil.pl

Kierownik Klubu i biblioteka ŻW

tel.
261 353 330

Szef Wydziału Organizacyjnego
tel.
261 353 410

Szef Sekcji Operacyjno-Mobilizacyjnej

tel.
261 353 443
e-mail: cszwminskmaz.sekcjaopermob@wp.mil.pl

Kierownik Kursu Doskonalenia Zawodowego

tel.
261 353 370
e-mail: cszwminskmaz.kursdoskzaw@wp.mil.pl

Kierownik Sekcji Zabezpieczenia

tel.
261 353 417
e-mail: cszwminskmaz.sekcjazabezp@wp.mil.pl

Kierownik Sekcji Administracji Ogólnej

tel.
261 353 417
e-mail: cszwminskmaz.sao@wp.mil.pl

Dowódca Kursu Szkolenia Zawodowego

tel.
261 353 583
e-mail: cszwminskmaz.kursszkolzaw@wp.mil.pl

Szef Wydziału Dydaktycznego
tel.
261 353 420

Szef Sekcji Planowania i Zabezpieczenia

tel.
261 353 346
e-mail: cszwminskmaz.sekcjaplanowania@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Techniki i Taktyki Kryminalistycznej

tel.
261 353 446
e-mail: cszwminskmaz.cyklkryminalistyki@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Prewencji

tel.
261 353 413
e-mail: cszwminskmaz.cyklprewencji@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Taktyki i Technik Interwencji
e-mail: cszwminskmaz.titi@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Prawa

tel.
261 353 416
e-mail: cszwminskmaz.cyklprawa@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Kryminalnego

tel.
261 353 433
e-mail: cszwminskmaz.cyklkryminalny@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogólnowojskowego

tel.
261 353 441
e-mail: cszwminskmaz.cyklogolnowojskowy@wp.mil.pl

Kierownik Studium Języków Obcych

tel.
261 353 442
e-mail: cszwminskmaz.studiumjo@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Wychowania Fizycznego

tel.
261 353 533
e-mail: cszwminskmaz.wf@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Komunikacji Społecznej i Informatyki

tel.
261 353 544
e-mail: cszwminskmaz.administrator@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Administracyjno-Logistycznego

tel.
261 353 529
e-mail: cszwminskmaz.cykllogadm@wp.mil.pl
 

 

 

 

 

25 Lat Żandarmerii Wojskowej
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
Żandarmski Klub Motocyklowy
Klub Żandarmerii Wojskowej
ŻW na facebooku