ZW BIP
Kontakt
Poniedziałek, 25 lipca 2016 r.
Change version

 

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej  

Adres:

ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki
e-mail: cszwminsk@ron.mil.pl

Telefony:

Komendant Centrum Szkolenia
Żandarmerii Wojskowej

cz.p.o. ppłk dr Robert PAWLICKI


tel.
261 353 400, fax 261 353 458
e-mail: cszw.komendant@ron.mil.pl

Sekretariat Komendanta


tel.
261 353 522, fax 261 353 523
e-mail: cszw.sekretariat@ron.mil.pl

Spotkania z Komendantem po uprzednim
umówieniu się w każdy poniedziałek
w godz. 15.30-17.00 


 

 

 

 

 

Pomocnik Oficera Dyżurnego ds. Centrum

tel. kom. 724 940 555
tel.
261 353 575

Kierownik Kursu Doskonalenia Zawodowego

tel. kom.724 940 559
tel.
261 353 370e-mail: cszwminskmaz.kursdoskzaw@ron.mil.pl

Informacja: Zakwaterowanie w internacie w dzień poprzedzający kurs do godz. 20.00

Pozostałe dane kontaktowe:


Komórki podległe bezpośrednio
pod Komendanta CSŻW:


Szef Sekcji Personalno-Organizacyjnej
tel.
261 353 406
e-mail: cszwminskmaz.kadry@ron.mil.pl

Szef Sekcji Badań i Metodyki Nauczania
tel.
261 353 459
e-mail: cszwminskmaz.sekcjametod@ron.mil.pl

Kierownik Sekcji Wewnętrznej i Ochrony Informacji Niejawnych

tel.
261 353 423
e-mail: cszwminskmaz.swioin@ron.mil.pl

Inspektor BHP

tel.
261 353 531
e-mail: cszwminskmaz.bhp@ron.mil.pl

Szef Sekcji Wychowawczej

tel.
261 353 457
e-mail: cszwminskmaz.sekcjawych@ron.mil.pl

Kierownik Archiwum ŻW

tel. 261 353 550

Kierownik Klubu i biblioteka ŻW

tel.
261 353 330

Szef Wydziału Organizacyjnego
tel.
261 353 410

Szef Sekcji Operacyjno-Mobilizacyjnej

tel.
261 353 443
e-mail: cszwminskmaz.sekcjaopermob@ron.mil.pl

Kierownik Kursu Doskonalenia Zawodowego

tel.
261 353 370
e-mail: cszwminskmaz.kursdoskzaw@ron.mil.pl

Kierownik Sekcji Zabezpieczenia

tel.
261 353 417
e-mail: cszwminskmaz.sekcjazabezp@ron.mil.pl

Kierownik Sekcji Administracji Ogólnej

tel.
261 353 417
e-mail: cszwminskmaz.sao@ron.mil.pl

Dowódca Kursu Szkolenia Zawodowego

tel.
261 353 583
e-mail: cszwminskmaz.kursszkolzaw@ron.mil.pl

Szef Wydziału Dydaktycznego
tel.
261 353 420

Szef Sekcji Planowania i Zabezpieczenia

tel.
261 353 346
e-mail: cszwminskmaz.sekcjaplanowania@ron.mil.pl

Kierownik Cyklu Techniki i Taktyki Kryminalistycznej

tel.
261 353 446
e-mail: cszwminskmaz.cyklkryminalistyki@ron.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Prewencji

tel.
261 353 413
e-mail: cszwminskmaz.cyklprewencji@ron.mil.pl

Kierownik Cyklu Taktyki i Technik Interwencji
e-mail: cszwminskmaz.titi@ron.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Prawa

tel.
261 353 416
e-mail: cszwminskmaz.cyklprawa@ron.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Kryminalnego

tel.
261 353 433
e-mail: cszwminskmaz.cyklkryminalny@ron.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogólnowojskowego

tel.
261 353 441
e-mail: cszwminskmaz.cyklogolnowojskowy@ron.mil.pl

Kierownik Studium Języków Obcych

tel.
261 353 442
e-mail: cszwminskmaz.studiumjo@ron.mil.pl

Kierownik Cyklu Wychowania Fizycznego

tel.
261 353 533
e-mail: cszwminskmaz.wf@ron.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Komunikacji Społecznej i Informatyki

tel.
261 353 544
e-mail: cszwminskmaz.administrator@ron.mil.pl

Kierownik Cyklu Administracyjno-Logistycznego

tel.
261 353 529
e-mail: cszwminskmaz.cykllogadm@ron.mil.pl
 

 

 

 

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
Żandarmski Klub Motocyklowy
Klub Żandarmerii Wojskowej
ŻW na facebooku