ZW BIP
Aktualności
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Change version
29.03.2012
Po raz trzeci 29 marca Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej obchodził swoje święto.

Obchody Święta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej zainaugurowała 28 marca uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza połączona ze złożeniem okolicznościowego wieńca, a zaraz potem msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, której przewodniczył ks. biskup polowy WP Józef Guzdek. Następnie reprezentacja Oddziału złożyła wiązankę kwiatów pod kamieniem upamiętniającym gen. bryg. Franciszka Sznajde w Alei Chwały na Olszynce Grochowskiej.

 

29 marca na placu apelowym odbyła się uroczysta zbiórka. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. dr Mirosław Rozmus, jego zastępca płk Robert Jędrychowski, ks. biskup polowy WP Józef Guzdek, burmistrz dzielnicy Bemowo Jarosław Dąbrowski z zastępcą Bohdanem Szułczyńskim, byli komendanci Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, Prokuratury Wojskowej, Policji, Straży Granicznej, organizacji samorządowych Mazowsza oraz dowódcy jednostek wojskowych Garnizonu Warszawa.

Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Jan Gęsich w okolicznościowym przemówieniu podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za codzienny trud i ogromny wysiłek, jaki wkładają w realizację zadań.

 

Także komendant główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław Rozmus nie szczędził słów podziękowań i uznania żołnierzom i pracownikom wojska Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, podkreślając ogrom wysiłku wkładany w trudną, codzienną służbę i pracę.

Ważnym elementem obchodów było wyróżnienie żołnierzy i pracowników wojska medalami resortowymi, odznakami tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz RP III stopnia” oraz Odznakami Pamiątkowymi Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Komendant główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław Rozmus wyróżniających się żołnierzy MOŻW uhonorował listami gratulacyjnymi.

Uroczystość na placu zakończyła defilada pododdziałów MOŻW, którą poprowadził dowódca uroczystości ppłk Paweł Krasuski, szef sztabu MOŻW.

 

Uroczystą zbiórkę uświetniła obecność Orkiestry Reprezentacyjnej WP oraz sekcji szwadronu Kawalerii WP, który przygotował pokaz musztry paradnej nagrodzony rzęsistymi oklaskami.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii

 

Tekst: kpt. Tomasz Tymowski, zdjęcia: Sylwia Guzowska


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy