ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 22 marca 2018 r.
Change version
06.02.2015
Pluton manewrowy z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego w czasie II zmiany PKW EUFOR w Republice Środkowoafrykańskiej wchodzi w skład międzynarodowego poddziału policji wojskowej IPU (Integrated Police Unit).

IPU jest jednym z komponentów manewrowych sił misji EUFOR RŚA.

Na tym etapie misji pluton manewrowy ŻW prowadzi między innymi wspólne działania patrolowe z lokalnymi siłami bezpieczeństwa (Policja, Żandarmeria Narodowa), które systematycznie zaczynają przejmować odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w stolicy kraju.

Celem patroli z lokalnymi siłami bezpieczeństwa jest podniesienie umiejętności funkcjonariuszy lokalnych sił policyjnych w praktycznej realizacji takich elementów jak: organizacja i funkcjonowanie punktów kontrolnych, techniki przeszukania osób i pojazdów, taktyka prowadzenia patroli kołowych i pieszych. Lokalne siły policyjne poszerzają swoją wiedzę na temat efektywnych sposobów wykorzystania sił i środków będących w dyspozycji lokalnych sił bezpieczeństwa.

Połączony wysiłek przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i porządku w stolicy kraju. Jest jednocześnie okazją kształtowanie świadomości prawnej lokalnych funkcjonariuszy oraz okazją do wyrabiania wśród nich nawyków konieczności wymuszania przestrzegania prawa przez obywateli Republiki Środkowoafrykańskiej.

Wspólna obecność pododdziałów policyjnych EUFOR RŚA i lokalnej Policji oraz Żandarmerii Narodowej na ulicach Bangui wpływa niewątpliwie na poprawę wizerunku tych sił w oczach społeczeństwa, co jest bardzo istotne na tym etapie misji.

Tekst: kpt. Tomasz Drobek, fot.: kpr. Damian Kazimierski/sg


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy