ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 22 marca 2018 r.
Change version
06.02.2015
6 lutego w Bangui, na terenie bazy UCATEX (Republika Środkowoafrykańska) odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia nad międzynarodowym pododdziałem policji wojskowej IPU. Pożegnano także oficjalnie polski i niemiecki kontyngent.

Polscy i niemieccy żołnierze wycofywani są z Republiki Środkowoafrykańskiej w pierwszej kolejności. W czasie uroczystości wręczono również medale pamiątkowe dla żołnierzy EUFOR RŚA za wykonywanie zadań w ramach misji.
W uroczystości udział wzięły reprezentacje wszystkich narodowości biorących udział w operacji EUFOR RŚA.

Dowódcą uroczystości, która była prowadzona według ceremoniału francuskiego, był przekazujący dowodzenie IPU pułkownik Christophe Beyl z francuskiej Żandarmerii, który został zastąpiony przez płk Dudoiut z tej formacji.
Dowódca Sił EUFOR RŚA generał brygady Jean-Marc Bacquet wręczył medale sześciu żołnierzom (w tym trzem z Polskiego Kontyngentu Wojskowego: dla dowódcy PKW, dla zastępcy dowódcy PKW i dla pomocnika dowódcy plutonu manewrowego ŻW).
Następnie dowódca PKW wręczył medale żołnierzom ze składu komórek wewnętrznych PKW oraz żołnierzom w strukturach FHQ, a zastępca dowódcy PKW żołnierzom ze składu plutonu manewrowego ŻW.
 
Dowódca Sił EUFOR RŚA - generał Jean-Marc Bacquet - w swoim przemówieniu podziękował żołnierzom polskim i niemieckim oraz francuskim żandarmom za udział w misji. Wyraził uznanie dla profesjonalizmu i zaangażowania w realizację zadań mandatowych. Podkreślił, że funkcjonowanie i wykonywanie zadań w Republice Środkowoafrykańskiej - kraju tak różnym kulturowo od kultur państw kończących misję w RŚA - wymagało od wszystkich wielkiej elastyczności i kunsztu.

Podsumowując generał Bacquet stwierdził, że wszyscy żołnierze poradzili sobie z wyzwaniami i postawione zadania zrealizowali na bardzo wysokim poziomie.
Po uroczystości wszyscy żołnierze sił EUFOR RŚA zostali zaproszeni na spotkanie, które było okazją do podziękowań i podzielenia się opiniami na temat kończącej się misji.

W trakcie spotkania dowódca PKW wręczył Dowódcy Sił EUFOR RŚA generałowi Bacquet pamiątkowy ryngraf, a zdającemu obowiązki Dowódcy IPU płk Beyl pamiątkową statuetkę.
PKW EUFOR RŚA kończy działalność mandatową i jest wycofywany do kraju. Żołnierze realizowali zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w rejonie odpowiedzialności poprzez prowadzenie m. in. działalności patrolowej (samodzielnie, jak również z elementami sił bezpieczeństwa RŚA /policja, żandarmeria/).  W ramach misji EUFOR RŚA zostały stworzone warunki niezbędne do niesienia pomocy humanitarnej oraz przywracania bezpiecznego środowiska dla ludności.
Trzon i element operacyjny PKW EUFOR RŚA tworzyli żołnierze z Żandarmerii Wojskowej. Ponadto w komórkach wewnętrznych służyli żołnierze z 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia z Białobrzegów, z 6. Brygady Powietrznodesantowej,  z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.
Dotychczasowy rejon działań EUFOR RŚA zgodnie z mandatem pod koniec lutego zostanie przekazany siłom misji ONZ MINUSCA. Misja EUFOR RŚA będzie podlega transformacji i od marca będzie misją monitorująco - doradczą (EUMAM).

Tekst: ppłk Mateusz Dadał, fot.: sierż. Andrzej Olczak


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy