ZW BIP
Aktualności
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Change version
07.02.2017
7 lutego Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oficjalnie dołączyło do grona certyfikowanych instytucji międzynarodowych oferujących przedsięwzięcia edukacyjne i szkoleniowe spełniające wymogi natowskich standardów zarządzania jakością.

W październiku 2016 r. Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO (NATO MP Centre of Excellence – NATO MP COE) poddane zostało sprawdzeniu i akredytacji w zakresie Quality Assurance. Jest to nowa koncepcja opracowana przez Sojusznicze Dowództwo Transformacyjne (HQ SACT) mająca na celu sprawdzenie jakości oferowanych przedsięwzięć (kursów, konferencji, warsztatów itp.) oraz kontrolę jakości procesów zarządzania informacją, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji i szkolenia.

W efekcie powyższej kontroli 24 stycznia 2017 r. NATO MP COE otrzymało bezwarunkową akredytację w zakresie Quality Assurance (Unconditiatonal Accreditation) na okres od 24 stycznia 2016 r. do 24 stycznia 2023 r. Tym samym bydgoskie centrum dołączyło do wąskiego grona certyfikowanych instytucji międzynarodowych oferujących przedsięwzięcia edukacyjne i szkoleniowe spełniające wymogi natowskich standardów zarządzania jakością. Sprawdzenie systemu zarządzania jakością obejmowało trzy główne obszary (Leadership and Management, Education and Training, Contribution to NATO) oraz 31 szczegółowych zagadnień (standardów) obejmujących m.in. programowanie i planowanie, przygotowanie, zabezpieczenie oraz prowadzenie szkolenia, zgodność z wymogami doktrynalnymi i wytycznymi strategicznego szczebla dowodzenia, ocenę rezultatów oraz kryteria przyjęte do oceny, zarządzanie informacją, komunikowanie i wymiana informacji, budżet i zabezpieczenie finansowe, wykorzystanie systemu zbierania doświadczeń i wiele innych. W rezultacie przyznanej akredytacji kursy oferowane przez NATO MP COE otrzymały certyfikat „NATO Approved” – najwyższy z trzech stopni certyfikacji w NATO.
Po otrzymaniu decyzji akredytacyjnej dyrektor NATO MP COE płk dypl. Grzegorz Wasielewski podkreślił, że poprzez niezależną ocenę zewnętrzną, prowadzoną przez ekspertów zespołu Quality Assurance Dowództwa Strategicznego ds. Transformacji oraz pozytywną certyfikację uzyskaliśmy potwierdzenie i uznanie naszych wysiłków w odniesieniu do spełnienia sojuszniczych wymagań jakości, jak również wdrożenia  efektywnego systemu zarządzania jakością (SZJ). Ustanowiony SZJ zwiększa interoperacyjność i umożliwia elastyczność w działaniach Centrum, pozwala także jeszcze efektywniej wypełniać zadania w kluczowych obszarach transformacji NATO.
Konsekwencją właściwego przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością szkolenia i zarządzania informacją jest również zaproszenie przedstawiciela NATO MP COE w roli wykładowcy i instruktora w cyklu kursów Quality Assurance realizowanych w NATO School w Oberammergau (NSO, Niemcy). Dodatkowo, na wniosek NSO, dyrektor NATO MP COE wyraził zgodę na wykorzystanie części dokumentacji centrum oraz wdrożonych praktycznych rozwiązań do celów szkoleniowych w ramach wspomnianych kursów.


               
Tekst: por. dr Aleksandra Morzycka, NATO MP COE PAO/nt


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy