ZW BIP
Aktualności
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Change version
08.03.2017
W dniu 8 marca 2017 r. "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł Wojciecha Czuchnowskiego "Pan Kazimierz nie hamuje".

W dniu 08.03.2017 r. "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł Wojciecha Czuchnowskiego "Pan Kazimierz nie hamuje", zamieszczając w nim kolejne "sensacyjne", ale nieprawdziwe informacje na temat postepowania w sprawie wypadku drogowego z udziałem kolumny samochodów Żandarmerii Wojskowej.

Odnosząc się do publikacji, stwierdzam, co następuje:

1.     Żandarmeria Wojskowa nie prowadziła i nie prowadzi postępowania w sprawie przedmiotowego zdarzenia drogowego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald. Czynności na miejscu zdarzenia w trybie art. 308 kpk wykonywała Policja.

2.     Postępowanie prowadzone przez prokuraturę toczy się in rem i do chwili obecnej nikomu nie przedstawiono zarzutów. Tym samym to autor artykułu nieetycznie i nierzetelnie wskazuje publicznie sprawcę, podczas gdy organy ścigania takiej osoby nie wskazały.

3.     Dodatki służbowe w Żandarmerii Wojskowej zostały przyznane Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Tym samym dodatki te nie mają nic wspólnego, jak sugeruje autor artykułu, z wypadkiem drogowym, który zaistniał w dniu 26 stycznia 2017 r. Lektura tego rozporządzenia pozwoliłaby autorowi poznać zasady przyznawania dodatków w ŻW i nie podawać nieprawdziwych informacji, jakoby dodatek ten przyznawany był wyłącznie żołnierzom pracującym w grupach ochronnych.

4.     Samochody Żandarmerii Wojskowej, które brały udział w zdarzeniu, mają pełne ubezpieczenie OC i AC wykupione w TUiR WARTA. W tym zakresie autor również podaje nieprawdziwe informacje, twierdząc, że takich ubezpieczeń nie ma.


Wszystkie powyżej wymienione fakty autor bez problemu mógł ustalić tak w prokuraturze, jak i w Żandarmerii Wojskowej, jednak nie zwrócił się z żadnymi zapytaniami. Powołuje się natomiast na anonimowych informatorów, którzy, jak można domniemywać, w ogóle nie istnieją. Zdarzenie to oraz jego okoliczności, zważywszy na jego charakter oraz fakt, że objęte jest postępowaniem prokuratorskim, nie jest komentowane przez żołnierzy Wydziału Ochrony Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie, zwłaszcza publicznie.

 

Rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej

wz. mjr Artur Karpienkosharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy