ZW BIP
Aktualności
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Change version
09.03.2017
Płk Piotr Pawlica zakończył służbę w Żandarmerii Wojskowej.

Płk Piotr Pawlica, szef Oddziału Komunikacji Społecznej w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, decyzją ministra obrony narodowej został wyznaczony na stanowisko zastępcy attaché obrony wojskowego, morskiego i lotniczego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym w Republice Gruzji.

Komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch wraz z kierowniczą kadrą oraz żołnierzami i pracownikami Oddziału Komunikacji Społecznej pożegnał płk. Piotra Pawlicę. Komendant główny, dziękując za 18 lat służby oficera w Żandarmerii Wojskowej, wyraził uznanie dla jego osiągnięć służbowych i zaangażowania.
- Nasze służbowe drogi przecinały się kilkukrotnie i za każdym razem była to bardzo dobra współpraca. Jestem przekonany, że zdobyte przez lata doświadczenie, m.in. w oddziałach ŻW w Olsztynie i Elblągu, jako komendant Placówki ŻW w Giżycku oraz w Komendzie Głównej ŻW, a także wiedzę i umiejętności, wykorzysta pan na niełatwej drodze, którą rozpoczyna – powiedział komendant główny, życząc powodzenia w dalszej służbie.

Płk Piotr Pawlica podziękował komendantowi głównemu oraz zgromadzonym żołnierzom i pracownikom za wspólną służbę i pracę. - Spotkałem wiele znamienitych osób w Żandarmerii Wojskowej. Ludzi odważnych i pracowitych, otwartych i pomocnych. Żandarmeria Wojskowa odcisnęła na mnie piętno, ale piętno w pozytywnym tego słowa znaczeniu – zaznaczył płk Pawlica.
Szczególne podziękowania szef OKS skierował do żołnierzy i pracowników swojego oddziału. - Dziękuję mojemu zespołowi, bez którego żadne zamierzenie nie byłoby zrealizowane. Cieszę się, że spotkałem Was na swojej drodze – dodał.

Za wybitny dorobek w służbie wojskowej komendant główny Żandarmerii Wojskowej wyróżnił płk. Piotra Pawlicę kordzikiem honorowym Sił Zbrojnych RP.


Płk Piotr Pawlica rozpoczął służbę wojskową 16 sierpnia 1995 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. J. Bema w Toruniu. Po jej ukończeniu został skierowany do służby w Oddziale Żandarmerii Garnizonu Stołecznego Warszawa i wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu. W latach 1999-2004 pełnił służbę w Oddziale ŻW w Olsztynie i Oddziale ŻW w Elblągu na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii i oficera negocjatora, w latach 2004-2009 komendanta Placówki ŻW w Giżycku, a następnie kierownika Cyklu Komunikacji Społecznej w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim. W grudniu 2009 r. płk Piotr Pawlica został wyznaczony na stanowisko szefa sekretariatu, a następnie starszego oficera w kierownictwie Komendy Głównej ŻW. W latach 2012-2014 powierzono mu obowiązki szefa Wydziału Koordynacyjnego, a od lutego 2014 r. szefa Oddziału Komunikacji Społecznej.

Oficer dwukrotnie służył poza granicami państwa: w Libanie (2002) i Iraku (2003-2004).

Za nienaganną służbę w Siłach Zbrojnych RP był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. Gwiazdą Iraku, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.
 
Tekst: Natalia Trzeciak, zdjęcia: Sylwia Guzowska


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy