ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Change version
07.04.2017
Oddział Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej zorganizował dla inspektorów ruchu drogowego pilotażowe szkolenie z zakresu realizowania przejazdów uprzywilejowanych kolumn pojazdów sił zbrojnych.

Szkolenie odbyło się w dniach 4-7 kwietnia w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Uczestniczyło w nim 16 inspektorów ruchu drogowego z wszystkich oddziałów terenowych ŻW oraz przedstawiciel CSŻW w Mińsku Mazowieckim.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne zostały przeprowadzone przez oficerów Wydziału Ruchu Drogowego Oddziału Prewencji Komendy Głównej ŻW. W ramach szkolenia zajęcia praktyczne z zakresu przejazdów z osobami ochranianymi przeprowadzili instruktorzy z Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie.
 
Głównym celem szkolenia było przypomnienie szkolonym praw i obowiązków podczas wykonywania przejazdów w kolumnach uprzywilejowanych, umiejętność przewidywania zachowań innych uczestników ruchu oraz reakcji na takie zachowania, a także zgrywanie zespołów pilotujących. Od 2018 roku szkolenie to zostanie wprowadzone na stałe do oferty programowej Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
Szkoleni zapoznali się z zasadami wykonywania przejazdów uprzywilejowanych kolumn Sił Zbrojnych RP, ich realizacją w czasie wystąpienia zagrożenia oraz praktycznie wykonywali zadania, zajmując w kolumnie miejsca zarówno jako kierowca pojazdu pierwszego, jak i pojazdu zamykającego.
Zdobyte przez szkolonych umiejętności podniosą bezpieczeństwo ruchu drogowego, ponieważ kolumny pojazdów uprzywilejowanych ze względu na dynamikę przemieszczania, a przede wszystkim nieprzewidywalne zachowania innych uczestników ruchu, mogą nieść niebezpieczeństwo zaistnienia zdarzeń drogowych. Właściwe wyszkolenie i szybka, prawidłowa reakcja zapewniają bezpieczeństwo innym użytkownikom dróg, osobom ochranianym i kierowcom pojazdów uprzywilejowanych.
Krótka informacja dotycząca szkolenia znajduje się także na stronie internetowej Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie.

Tekst: mjr Grzegorz Sobecki, fot.: Sylwia Guzowska/sg


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy