ZW BIP
Aktualności
Poniedziałek, 19 lutego 2018 r.
Change version
11.04.2017
Żołnierze i pracownicy wojska Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej złożyli sobie wielkanocne życzenia.

Zgodnie z wieloletnią tradycją u progu Wielkiego Tygodnia organizowane są spotkania wielkanocne gromadzące żołnierzy i pracowników wojska. Przedświąteczne spotkanie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej odbyło się  11 kwietnia w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
W wielkanocnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele duszpasterstwa wojskowego: biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek, ewangelicki biskup polowy płk Mirosław Wola, prawosławny ordynariusz WP bp Jerzy Pańkowski. Na żandarmskim „jajeczku” obecni byli również komendanci jednostek terenowych Żandarmerii Wojskowej.
Życzenia zgromadzonym w imieniu komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej złożył zastępca gen. bryg. Robert Jędrychowski. – Święta Wielkanocne to czas radości i nadziei, życzę wszystkim spokoju, rodzinnej atmosfery, oderwania od codziennych obowiązków – powiedział. – Ciepłe słowa kieruję również do tych wszystkich żandarmów, którzy będą w tych dniach na służbie.
Generał Jędrychowski życzył całej żandarmskiej rodzinie, weteranom i kombatantom oraz wszystkim tym, którzy pełnią trudną i odpowiedzialną służbę poza granicami kraju dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Po okolicznościowym przemówieniu i życzeniach zastępcy komendanta głównego ŻW nastąpiła ceremonia pobłogosławienia pokarmów. Duchowni zwrócili się również do zgromadzonych ze słowem religijnej refleksji. W swoich wystąpieniach nie szczędzili żandarmom podziękowań za ciężką i odpowiedzialną służbę oraz życzyli sukcesów i zadowolenia w życiu zawodowym i osobistym.
Na zakończenie żandarmskiego „jajeczka” przedstawiciele wojskowego duchowieństwa, żołnierze i pracownicy wojska złożyli sobie świąteczne życzenia.

 
Sylwia Guzowska


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy