ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Change version
03.05.2017
Służba w Żandarmerii Wojskowej jest zaszczytem, ale wymaga wielu poświęceń. Gdy Polacy świętują, żandarmi ciężko pracują - ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom uroczystości państwowych i patriotycznych.

Dlatego w jednostkach Żandarmerii Wojskowej w tygodniu poprzedzającym święta odbywają się uroczyste zbiórki.

Żołnierze i pracownicy wojska Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej Święto Narodowe 3 Maja uczcili 28 kwietnia.
Podczas zbiórki przypomniano historyczne fakty związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i obchodami Święta Narodowego 3 Maja. Przytoczono również najważniejsze fragmenty ustawy zasadniczej.
Wojsko nic innego jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swojemu nagrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winne narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą tarczą.

W przededniu święta komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch wręczył mjr. Zbigniewowi Skibie Gwiazdę Afganistanu, nadaną za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa. Ponadto generał Połuch wręczył mjr. Jarosławowi Łabędzkiemu, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Komendant główny ŻW w swoim wystąpieniu życzył żołnierzom i pracownikom Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz ich rodzinom, aby świąteczny czas upłynął im w patriotycznej i radosnej atmosferze. – Dziękuję za odpowiedzialną, pełną poświęcenia służbę i pracę. Doskonale zdajecie sprawdzian z profesjonalnego działania i wyszkolenia, kładąc nieocenione zasługi na rzecz budowania dobrego wizerunku Żandarmerii Wojskowej – zwrócił się do zgromadzonych gen. bryg. Tomasz Połuch, nie zapominając również o tych wszystkich żandarmach, którzy Dzień Flagi RP i Święto Narodowe 3 Maja spędzą na służbie. – Dziękuję i doceniam, że często kosztem życia rodzinnego z zaangażowaniem realizujecie zadania służbowe. Uroczystą zbiórkę zakończyła pieśń patriotyczna Witaj majowa jutrzenko.
2 i 3 maja w całej Polsce odbyło się szereg uroczystości z okazji Dnia Flagi RP i 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Były to bardzo pracowite dni dla całej Żandarmerii Wojskowej, która była zaangażowana w prewencyjne i ochronne zabezpieczenie obchodów tychże świąt.
 
W centralnych uroczystościach z udziałem Prezydenta RP, najwyższych władz państwowych i kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej uczestniczył komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch. Podczas obchodów Dnia Flagi RP minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wręczył żołnierzom akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medale resortowe. Wśród wyróżnionych byli żołnierze Żandarmerii Wojskowej.
 
Na was spada ten wielki obowiązek, nie tylko dowodzenia żołnierzami, nie tylko świecenia swoim przykładem, ale także kształtowaniem w żołnierzach polskich myśli, pamięci i wiedzy historycznej, o tym czym jest armia polska i czym jest polska tradycja. Właśnie dzisiaj być może dobrze dwa słowa na ten temat powiedzieć. Bo jak wspomniałem – Dzień Flagi, dzień barw narodowych, to duma i chwała. Konstytucja 3 Maja to wielki spadek, tradycja i zobowiązanie. Ale przecież nie każde czyny wchodzą w tę wielką skarbnicę tradycji narodowej, tradycji żołnierskiej, która formuje Wasze czyny, Wasze decyzje, Wasz patriotyzm, Waszą służbę żołnierską na co dzień – zwrócił się do nowo mianowanych żołnierzy minister Macierewicz.
Główne uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w południe na placu Zamkowym. W okolicznościowym przemówieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Konstytucja 3 Maja była i jest dla polskiego narodu ważna. – Ustawę rządową, jak wtedy nazwano – z której my Polacy do dzisiaj jesteśmy tak ogromnie dumni, i której uchwalenie czcimy, jako święto państwa, zawsze w wolnej Polsce. A także czciliśmy w czasach, kiedy czy to Polski nie było, czy wolnej Polski nie było. Czciliśmy ją wtedy nawet ryzykując wywiezieniem, a czasem życiem. Tak, była i jest ona dla nas, jako społeczeństwa, jako narodu ważna – powiedział prezydent.
 
Po oficjalnych uroczystościach na pl. Zamkowym Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda przeszli do Pałacu Prezydenckiego. Parze Prezydenckiej towarzyszyli goście uczestniczący w centralnych obchodach Święta Narodowego 3 Maja oraz warszawiacy. Nad niezakłóconym przebiegiem przemarszu i bezpieczeństwem osób, względem których Żandarmeria Wojskowa realizuje czynności ochronne, czuwali żołnierze z mazowieckich jednostek Żandarmerii Wojskowej.
 
Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz wzorowej współpracy z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne uroczystości państwowe i patriotyczne zorganizowane 2 i 3 maja miały planowy i niezakłócony przebieg.
Sylwia Guzowska


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy