ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Change version
05.05.2017
W dniach 4-5 maja w Vicenzie (Włochy) odbyło się V spotkanie Komitetu Sterującego Centrum Eksperckiego Działań Stabilizacyjnych Policji NATO (NATO SP COE - NATO Stability Policing Centre of Excellence).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośmiu państw członkowskich: państwa ramowego Włoch oraz państw sponsorujących, czyli Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Polski, Rumunii i Turcji. Ponadto w charakterze obserwatorów w posiedzeniu uczestniczyli delegaci ministerstw obrony oraz spraw wewnętrznych Grecji, Niemiec i Ukrainy. W ramach nadzoru nad działalnością NATO SP COE w obradach uczestniczył również przedstawiciel dowódcy ds. transformacji NATO gen. dyw. Grzegorz Sodolski z Dowództwa Allied Command Transformation w Norfolk (USA).
 
V spotkaniu Komitetu Sterującego przewodniczył płk Gerardo Contristano ze Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Włoskiej. Podczas posiedzenia dyrektor NATO SP COE płk Andrea Paris zapoznał przedstawicieli narodowych przy Komitecie Sterującym z informacjami na temat aktualnego statusu Centrum Eksperckiego Działań Stabilizacyjnych Policji NATO. Centrum funkcjonuje w pełnym wymiarze, oferując państwom NATO i partnerskim kursy orientacyjne i zaawansowane działań stabilizacyjnych policji. W dalszej części spotkania przedstawiono i omówiono stopień realizacji zadań i budżetu w bieżącym roku oraz nowe wyzwania stojące przed NATO SP COE.
Komitet Sterujący jest organem decyzyjnym w zakresie planowania i prowadzenia działalności Centrum Eksperckiego Działań Stabilizacyjnych Policji NATO. Jego główną rolą jest wypracowywanie wytycznych, określanie celów i kierunków działalności, nadzór nad ich realizacją, zatwierdzanie dokumentów wykonawczych oraz weryfikacja efektów pracy.


płk Marek Brylonek


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy