ZW BIP
Aktualności
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Change version
30.06.2017
W dniach 27-30 czerwca w Wędrzynie odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla kadry odpowiedzialnej za koordynację procesu szkolenia w jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Celem kursu było doskonalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu planowania i organizowania działalności szkoleniowo-metodycznej w jednostkach Żandarmerii Wojskowej oraz organizacji i prowadzenia zajęć z taktyki specjalnej.
Kurs został zorganizowany na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie w oparciu o zajęcia taktyczno-specjalne Oddziału  Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim.
W ramach kursu zrealizowano szereg form działalności szkoleniowo-metodycznej. Najważniejszym elementem szkolenia były zajęcia instruktażowo-metodyczne na temat planowania, organizowania i przeprowadzenia zajęć taktyczno-specjalnych z zakresu działań pościgowych Żandarmerii Wojskowej.
Kurs zakończył się podsumowaniem, w ramach którego szef Oddziału – szef Szkolenia Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Piotr Koniec wskazał kierunki realizacji procesu szkolenia w Żandarmerii Wojskowej.

mjr Dariusz Pawlik


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy