ZW BIP
Aktualności
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Change version
10.07.2017
Generał brygady Philippe Rio z Francuskiej Żandarmerii Narodowej przekazał obowiązki dowódcy Europejskich Sił Żandarmerii (EGF) pułkownikowi Lucianowi Gavrili z Żandarmerii Rumunii.

Ceremonii przewodniczył generał broni Martin Alonso, dowódca Guardia Civil z Hiszpanii, który pełni obecnie funkcję Prezydenta Międzyresortowego Komitetu Najwyższego Szczebla (High-Level Interdepartmental Committe).
W uroczystości wzięli udział dowódcy oraz najwyżsi przedstawiciele formacji tworzących Europejskie Siły Żandarmerii z Francji, Hiszpanii, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii i Włoch, a także posiadającej status partnera Litwy i status obserwatora Turcji.
 
Na ceremonię zaproszeni zostali również przedstawiciele krajowych i lokalnych władz, którzy swoją obecnością podkreślili znaczenie znajdującej się na terenie ich państwa europejskiej formacji żandarmerii. 
Żandarmeria Wojskowa, jako pełnoprawny członek Europejskich Sił Żandarmerii, sukcesywnie uczestniczy w przedsięwzięciach realizowanych przez tę formację, której głównym zadaniem jest utrzymanie gotowości do realizacji zadań w środowisku ponadnarodowym w przypadku wystąpienia kryzysów międzynarodowych. EGF był użyty m.in. w Afganistanie i Afryce.
 
ppłk Tomasz Urbańczyk


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy