ZW BIP
Aktualności
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Change version
10.07.2017
Kolejny oficer Żandarmerii Wojskowej będzie kontynuował służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych.

Pułkownik Marcin Fitas, dotychczasowy szef Zarządu Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej 1 sierpnia obejmie stanowisko zastępcy dowódcy Europejskich Sił Żandarmerii (Vicenza, Włochy).

10 lipca odbyło się uroczyste pożegnanie płk. Marcina Fitasa. Oficera w imieniu komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej pożegnał zastępca gen. bryg. Robert Jędrychowski. Generał, dziękując za wzorową służbę i życząc sukcesów na stanowisku zastępcy dowódcy EGF, podkreślał atuty zawodowe i osobiste płk. Fitasa.
To był dla mnie zaszczyt służyć z Panem Pułkownikiem. Jestem usatysfakcjonowany faktem, że kolejny oficer Żandarmerii Wojskowej będzie kontynuował służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych. To dowód na to, że jesteśmy cenioną i szanowaną służbą – powiedział zastępca komendanta głównego ŻW.

W dowód uznania komendant główny ŻW wyróżnił kończącego służbę w strukturach Żandarmerii Wojskowej oficera listem gratulacyjnym z medalem pamiątkowym ŻW.
– Od początku mojej służby związany byłem z Żandarmerią Wojskową. Tu poznałem świetnych ludzi, zdobyłem doświadczenie, miałem możliwość pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności, również poza granicami państwa, służyłem w PKW w Bośni i Hercegowinie oraz w Afganistanie. To Żandarmerii Wojskowej zawdzięczam, że zostałem uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego II stopnia – powiedział płk Marcin Fitas.
Po podziękowaniach i okolicznościowych wystąpieniach żegnający się z Żandarmerią Wojskową oficer dokonał wpisu do Kroniki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.
 
Sylwia Guzowska


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy