ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Change version
11.08.2017
11 sierpnia w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.

W przeddzień 97 rocznicy Cudu nad Wisłą komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch skierował słowa uznania i podziękowania do żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej za pełną wyrzeczeń służbę i pracę.

- Wzorem bohaterów 1920 roku kontynuujemy tę chlubną misję, z honorem wykonując zadania związane ze specyfiką współczesnych zagrożeń. Niech pełniona służba przyczynia się do rozwoju Żandarmerii Wojskowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział komendant główny.
Za wzorową służbę i pracę żołnierzy oraz pracowników Żandarmerii Wojskowej docenił i wyróżnił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, nadając Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju" oraz Srebrne i Brązowe Medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.                                                                            
Komendant główny wręczył także akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. por. Robertowi Maliszewskiemu, st. chor. Dariuszowi Kwarciakowi, chor. Mariuszowi Aniołowskiemu i st. sierż. Mariuszowi Nadstawnemu.
Podczas uroczystości komendant główny wyróżnił żołnierzy i pracowników za ponadprzeciętne zaangażowanie, wytrwałe i sumienne wykonywanie obowiązków oraz imponujące osiągnięcia tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz RP” z odznaką w II oraz w III stopniu, urlopem nagrodowym, listem gratulacyjnym oraz pochwałą. Komendant główny pogratulował wszystkim żołnierzom i pracownikom wyróżnionym najwyższymi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi oraz życzył sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Na zakończenie uroczystości odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, którą 10 lat temu, 15 sierpnia 2007 roku, Decyzją Nr 374 Ministra Obrony Narodowej śp. Aleksandra Szczygło ustanowiono dla Sił Zbrojnych RP.
Tekst: Natalia Trzeciak, zdjęcia: Oddział Komunikacji Społecznej


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy