ZW BIP
Aktualności
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Change version
14.08.2017
14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali resortowych, wyróżnień oraz aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe.

Decyzją Nr 13/pers/DK z 1 sierpnia 2017 MON w sprawie wyróżnień żołnierzy, byłych żołnierzy i inst. wojskowych Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wyróżnił komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasza Połucha wpisaniem zasług i osiągnięć w dowodzeniu i realizacji zadań na rzecz umacniania struktur Żandarmerii Wojskowej do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”.
Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań ochronnych na terenie kraju oraz poza granicami państwa wpisaniem nazwy i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” został wyróżniony Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. W "Księdze Honorowej Wojska Polskiego" upamiętniane są czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i odwadze oraz najszczytniejszych dokonaniach żołnierzy w umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej. „Księga Honorowa Wojska Polskiego” przechowywana jest w skarbnicy tradycji wojskowej – Muzeum Wojska Polskiego.
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej z całej Polski zostali uhonorowani przez szefa resortu obrony narodowej medalami i tytułami honorowymi. Tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz RP” z odznaką I stopnia został wyróżniony komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk Tomasz Szoplik, złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” mjr Adam Stadnik oraz st. chor. sztab. Miłosz Błaszkowski, zaś złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” komendant Oddziału ŻW w Żaganiu płk Piotr Filipowski, płk Marek Maik oraz ppłk Dariusz Tomsia. Ponadto 8 żołnierzy ŻW zostało wyróżnionych srebrnym, a 7 żołnierzy brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
Minister obrony narodowej wręczył także akty mianowania na stopień podpułkownika mjr. Piotrowi Kuleszko, mjr. Andrzejowi Massalskiemu, mjr. Markowi Chruścielowi, mjr. Pawłowi Jurczykowi, mjr. Krzysztofowi Radziwonowi.
Podczas uroczystości minister obrony narodowej oddał hołd wszystkim poległym żołnierzom, składając wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Uroczystość zwieńczyła defilada wojskowa, w której uczestniczyła kompania honorowa Żandarmerii Wojskowej. Za bezpieczny i niezakłócony przebieg uroczystości odpowiadali żołnierze Mazowieckiego Oddziału ŻW oraz Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie.
Wieczorem przed Pomnikiem Poległych 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyła się uroczystość wręczenia pośmiertnych aktów mianowania na stopnie generalskie przez Prezydenta RP oraz ceremonia wręczenia pośmiertnych aktów mianowania na wyższe stopnie oficerskie przez ministra obrony narodowej. Na zakończenie uroczystości przed pomnikiem zostały złożone wieńce. Ceremonię zabezpieczali żołnierze Żandarmerii Wojskowej, którzy wykonywali czynności prewencyjno-ochronne.

Natalia Trzeciak


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy