ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Change version
21.09.2017
Realizacja zadań w uwarunkowaniach wynikających z ustaleń Szczytu NATO w Warszawie, w tym zasady współdziałania na terytoriach państw członkowskich Sojuszu, były głównymi tematami Konferencji Szefów Policji Wojskowych NATO.

Konferencja odbyła się w dniach 19-21 września 2017 r. w Rzymie. Obradom przewodniczyły Włochy, pełniące w latach 2016-2018 funkcję przewodnictwa panelu policji wojskowych NATO, reprezentowane przez gen. dyw. Maurizio Mezzavillę. Za część merytoryczną odpowiadali przewodniczący panelu policji wojskowych NATO płk Pietro Carrozza oraz doradca dowódcy Sojuszniczych Sił Operacyjnych NATO ds. policji wojskowej płk Jaco Oussoren.

Konferencja jest dorocznym posiedzeniem decyzyjnym w zakresie wypracowywania kierunków działań i rozwoju policji wojskowych NATO. W Polsce spotkanie to zostało dotychczas zorganizowane dwukrotnie: w 2002 r. w Warszawie oraz w 2013 r. w Krakowie. W konferencji uczestniczyło 35 delegacji z państw NATO, Partnerstwa dla Pokoju, dowództw i centrów eksperckich.
 
Tematyka i zakres konferencji podyktowane były ustaleniami Szczytu NATO w Warszawie oraz priorytetami włoskiego przewodnictwa, wśród których znalazły się m.in. uaktualnienie obszarów, możliwości i zasad współpracy między policjami wojskowymi NATO, dostosowanie zapisów publikacji, doktryn i procedur policji wojskowych, a także wsparcie tworzonych i zmieniających się formacji policji wojskowych.

Podczas spotkania przedstawiono szereg wystąpień narodowych i specjalistycznych, w tym Centrów Eksperckich Policji Wojskowych i Działań Stabilizacyjnych Policji NATO oraz ośrodków naukowych ds. bezpieczeństwa i obrony.

 

 

płk Marek Brylonek


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy