ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Change version
29.09.2017
Żołnierze Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie doskonalili swoje umiejętności w zakresie ratownictwa taktycznego podczas X edycji warsztatów i zawodów "TCCC Paramedyk".

Żołnierze Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie już po raz szósty uczestniczyli w warsztatach i zawodach „TCCC Paramedyk” organizowanych przez SPAP w Gdańsku, których celem jest upowszechnianie najnowszych standardów ratownictwa taktycznego i wdrażanie ich w działania służb mundurowych. 

W tym roku w zawodach wystartowało aż 26 zespołów reprezentujących Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, BOR, ABW, Służbę Więzienną, Straż Graniczną oraz Żandarmerię Wojskową, a także jednostkę antyterrorystyczną Policji z Niemiec. 4–osobowe zespoły składające się z operatorów i ratowników medycznych realizowały zadania według scenariuszy inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami.

- Konkurencje są tak zaplanowane, aby odzwierciedlały albo faktyczne wydarzenia, które miały miejsce na świecie i które dostosowujemy do naszych potrzeb, albo staramy się wymyślać nowe zadania i tak je urozmaicać, aby były to sytuacje, które mogą nas zaskoczyć, które mogą nas spotkać i drastycznie się zmieniać – mówi nadkomisarz Jarosław Przyjemczak, zastępca dowódcy SPAP w Gdańsku.

Jeden ze scenariuszy zadań nawiązywał do ataku terrorystycznego przeprowadzonego z użyciem ciężarówki wjeżdżającej w tłum ludzi. Zadaniem zespołu było obezwładnienie napastnika, sprawdzenie pojazdu i zabezpieczenie jednostek broni wśród policjantów, którzy odnieśli obrażenia, a następnie segregacja rannych i udzielenie im pomocy. Inne zadanie polegało na udzieleniu pomocy rannemu i zabezpieczenie strefy działań w dyscyplinie świetlnej i dyscyplinie głosu, a więc pracując na noktowizji oraz bez możliwości komunikowania się ze sobą.

W każdej konkurencji zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności w warunkach podwyższonego stresu i presji czasu. Sędziowie oceniali realizację zadań pod względem taktyki, udzielania pomocy i współpracy zespołu.

- Każde zadanie jest nowością i zaskoczeniem. Nie wszystkie sytuacje można rozwiązać szablonowo, a wręcz żadnej nie można rozwiązać szablonowo. Trzeba zachowując standardy medycyny pola walki oraz standardy wytycznych TC3 działać w środowisku taktycznym w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i osiągnięcie założenia taktycznego i medycznego – podkreśla jeden z ratowników OSŻW w Warszawie.

„TCCC Paramedyk” to przede wszystkim szkolenie, nauka i wymiana doświadczeń, a nie rywalizacja. Warto jednak zaznaczyć, że OSŻW w Warszawie, od kilku lat prezentujący bardzo wysoki poziom na „Paramedyku”, został wyróżniony w jednej z 6 konkurencji, a w klasyfikacji generalnej był „o włos” od dołączenia do grona 3 wyróżnionych drużyn.

 

Fotogaleria

 

 

Tekst: Natalia Trzeciak, zdjęcia: Sylwia Guzowska


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy