ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Change version
04.10.2017
W dniach 2-4 października przedstawiciele Zarządu Prewencji KGŻW mjr Arkadiusz Gajewski i mjr Grzegorz Sobecki wzięli udział w X konferencji profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów Sił Zbrojnych RP w Ryni.

Celem konferencji była popularyzacja zasad działalności profilaktycznej i prewencyjnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród kierowców i osób odpowiedzialnych za eksploatację pojazdów oraz szkolenie kierowców.

Uczestników zapoznano m.in. ze stanem bezpieczeństwa, zdarzeniami drogowymi z udziałem pojazdów wojskowych w 2016 roku. i I połowie 2017 roku. Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące wpływu substancji psychoaktywnych na uczestników ruchu drogowego.
W trakcie konferencji referat nt.: „Działalność profilaktyczna i prewencyjna realizowana przez Żandarmerię Wojskową w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów Sił Zbrojnych RP” zaprezentował mjr Arkadiusz Gajewski – specjalista Wydziału Profilaktyki KGŻW.

Podsumowaniem konferencji była dyskusja panelowa nt.: „Profilaktyczne oddziaływanie na środowisko kierowców pojazdów wojskowych”, podczas której w roli eksperta wystąpił mjr Grzegorz Sobecki – specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KGŻW. Dyskusja była doskonałą okazją wymiany poglądów oraz doświadczeń, a także umożliwiła przedstawienie propozycji zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Podkreślić należy, że działalność Żandarmerii Wojskowej w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym dostrzeżona została i doceniona przez Towarzystwo Trzeźwości Transportowców, czego dowodem jest dyplom uznania podpisany przez sekretarza generalnego Zarządu Krajowego TTT Wiktora Jednorowskiego.

Tekst Zarząd Prewencji, zdjęcia: STiRW-CKRW


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy