ZW BIP
Aktualności
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Change version
08.11.2017
Sprostowanie do artykułu opublikowanego w dniu 06.11.2017 r. w gazecie Fakt


„Fakt”

Ringier Axel Springer Polska
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa
Redaktor naczelny gazety „Fakt”


Działając na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), wnoszę o opublikowanie poniższego sprostowania do artykułu Miał zwolnić szeregową w ciąży. Sam stracił stołek opublikowanego w dniu 6.11.2017 r. w gazecie „Fakt”, w którym podano nieprawdziwe informacje dotyczące Żandarmerii Wojskowej.Jednocześnie wnoszę o publikację przedmiotowego sprostowania w gazecie „Fakt” w tym samym dziale i taką samą czcionką, co materiał prasowy, którego ono dotyczy.

Sprostowanie


Nieprawdą jest stwierdzenie zamieszczone w powyższym artykule, że cyt.: "Pułkownik Sebastian Kalisz, dowódca Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, stracił stanowisko po tym, jak chciał zwolnić ciężarną szeregową Ewę".

Prawdą jest, że czynności kontrolne przeprowadzone w OŻW w Krakowie w sprawie Wioletty W. („szeregowej Ewy”) nie potwierdziły nieprawidłowości, o których pisano w artykule. Działania komendanta OŻW w Krakowie wobec szer. Wioletty W. (Ewy) podejmowane były zgodnie z posiadanymi kompetencjami i uprawnieniami.

Nieprawdą jest stwierdzenie zamieszczone w powyższym artykule, że cyt.: "W trakcie zimowego poligonu kobieta zorientowała się, że jest w ciąży. I mimo że poinformowała o tym przełożonych, nie została odesłana do jednostki".

Prawdą jest, że od dnia złożenia informacji o fakcie bycia w ciąży (6 kwietnia 2016 r.), szer. Wioletta W. (Ewa) nie uczestniczyła w żadnych zajęciach szkoleniowych, przebywała od tego dnia na zwolnieniu lekarskim, a komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej zwolnił ww. z uczestnictwa w kursie.

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej

mjr Artur Karpienko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy