ZW BIP
Aktualności
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Change version
11.11.2017
11 listopada przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Za zabezpieczenie prewencyjne odpowiadali żołnierze ŻW.

W przededniu 99 rocznicy odzyskania niepodległości na placu Marszałka Józefa  Piłsudskiego odbył się Capstrzyk Niepodległości z udziałem władz państwowych oraz kierownictwa MON i kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP. Podczas Capstrzyku minister obrony narodowej wraz z wiceministrami wręczył medale, wyróżnienia i akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe, doceniając służbę m.in. żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
W czasie uroczystości minister odsłonił także dwie tablice wmurowane w arkady Pałacu Saskiego, upamiętniające miejsca walk żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i oddziałów samoobrony chroniących ludność polską przed siłami Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Uroczystości zakończyła ceremonia złożenia wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
11 listopada o godzinie 12:00 rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości z uroczystą odprawą wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W ceremonii uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda, a także przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz kadra dowódcza Sił Zbrojnych RP. Żandarmerię Wojskową reprezentował komendant główny ŻW gen. bryg. Tomasz Połuch.
Do uroczystej odprawy wartę wystawiły wszystkie pododdziały reprezentacyjne wojska, w tym kompania honorowa Żandarmerii Wojskowej, a także pododdziały Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej.
Po uroczystej odprawie wart prezydent RP Andrzej Duda wygłosił przemówienie z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości. - Musimy pamiętać o tym, jaka była cena niepodległości, jaka była cena wolności, o tym nam nie wolno zapomnieć. Że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że w procesie politycznym najważniejsze jest jej umacnianie, że w procesie codziennego życia, codziennej pracy czy służby najważniejsza jest ta wiara w Rzeczpospolitą; najważniejsze jest oddanie sprawie Ojczyzny, sprawie narodu, sprawie każdego naszego współobywatela – podkreślił prezydent.
Po przemówieniu zwierzchnika sił zbrojnych delegacje złożyły wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wieniec na płycie pomnika złożył między innymi minister obrony narodowej w asyście wiceministrów oraz kadry dowódczej.
Ceremonię zakończyła defilada pododdziałów oraz złożenie wieńców przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości zabezpieczali żołnierze Żandarmerii Wojskowej.
Natalia Trzeciak


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy