ZW BIP
Aktualności
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Change version
31.01.2018
31 stycznia służbę w Żandarmerii Wojskowej zakończyli mjr Grzegorz Sobecki, specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego i st. chor. sztab. Sławomir Błaszczyk, podoficer specjalista w Wydziale Systemów Zabezpieczenia Logistycznego.

W imieniu komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej żołnierzy pożegnał zastępca gen. bryg. Robert Jędrychowski. Podczas uroczystej zbiórki generał Jędrychowski podziękował mjr. Grzegorzowi Sobeckiemu za 15 lat służby w Żandarmerii Wojskowej i życzył samych sukcesów na nowym stanowisku służbowym.

Major Sobecki będzie kontynuował służbę w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku dowódcy Batalionu Szkolnego. Z dniem objęcia nowego stanowiska oficer zostanie awansowany do stopnia podpułkownika. Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, ponadprzeciętne zaangażowanie, wytrwałe i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych komendant główny Żandarmerii Wojskowej wyróżnił mjr. Grzegorza Sobeckiego nagrodą uznaniową.

Po 33 latach, w tym 18 w Żandarmerii Wojskowej, zawodową służbę wojskową zakończył st. chor. sztab. Sławomir Błaszczyk. Zastępca komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Robert Jędrychowski dziękując podoficerowi za wkład w rozwój logistyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, podkreślił, że był on świetnym żandarmem, logistykiem, wybitnym fachowcem w zakresie amunicji i uczestnikiem wielu misji poza granicami kraju.

Za wybitny dorobek w służbie wojskowej oraz znaczące osiągnięcia i szczególne zasługi w związku z zakończeniem służby wojskowej komendant główny Żandarmerii Wojskowej wyróżnił st. chor. sztab. Sławomira Błaszczyka wyróżnił Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP.

Mówi się, że nie ma osób niezastąpionych. Jednak w tym przypadku mogę stwierdzić, że Żandarmeria Wojskowa odczuje odejście mjr. Sobeckiego i chorążego Błaszczyka – zaakcentował na koniec zastępca komendanta głównego ŻW gen. bryg. Robert Jędrychowski, mówiąc o profesjonalizmie, rzetelności i zaangażowaniu żegnanych żołnierzy.

Żegnający się z Żandarmerią Wojskową żołnierze nie szczędzili słów podziękowań i uznania dla swoich przełożonych oraz żandarmów i pracowników, z którymi na co dzień pracowali. Obydwaj przyznali, że służba w Żandarmerii Wojskowej była dla nich zaszczytem.

Na zakończenie uroczystości kończący służbę wojskową st. chor. sztab. Sławomir Błaszczyk dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

 
Sylwia Guzowska


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy