ZW BIP
Aktualności
Środa, 21 marca 2018 r.
Change version
08.03.2018
Przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR).

Obrady grupy roboczej EUROGENDFOR miały miejsce 7 marca w siedzibie portugalskiej żandarmerii w Lizbonie. Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących spraw dotyczących funkcjonowania European Gendarmerie Force oraz planów na przyszłość. Polską Żandarmerię Wojskową reprezentował ppłk Grzegorz Pardo, który pełnił funkcję szefa Wydziału Rozpoznania w Stałym Dowództwie European Gendarmerie Force w Vicenzie.
 
Podczas posiedzenia Prezydencja portugalska zwróciła uwagę na fakt bardzo pozytywnego postrzegania na arenie międzynarodowej działań EUROGENDFOR w Sahelu (Mali), Afganistanie oraz Republice Środkowoafrykańskiej. Podkreślono również zwiększający się zakres współpracy pomiędzy Europejską Służbą Działań Zewnętrznych a European Gendarmerie Force.
W tym roku planowane jest międzynarodowe ćwiczenie European Gendarmerie Force w Portugalii oraz Stałego Dowództwa EUROGENDFOR w Vicenzie.
EUROGENDFOR to wielonarodowa policja, która powstała, aby uczestniczyć w operacjach stabilizacyjnych na obszarach objętych kryzysem lub konfliktem poza Unią Europejską, gdzie przyczynia się do ochrony ludności i praw człowieka oraz przywrócenia praworządności. Celem EUROGENDFOR jest również przyczynienie się do przestrzegania zasad wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej poprzez niwelowanie zagrożeń i ryzyka związanych między innymi z międzynarodowym terroryzmem, przestępczością zorganizowaną lub masowym przemytem emigrantów.

Państwa członkowskie EUROGENDFOR to: Francja, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia i Hiszpania. Litwa ma status partnera, a Turcja jest obserwatorem. European Gendarmerie Force stanowią w sumie ponad 360 000 policjantów na terenie Unii Europejskiej.


ppłk Grzegorz Pardo


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy