ZW BIP
EGF
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Change version

Europejskie Siły Żandarmerii EGF /ang. European Gendarmerie Force/ zostały ustanowione 17 września 2004 r. w Noordwijk w Holandii. W ramach realizacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz wkładu w zapewnienie bezpieczeństwa, poszanowania prawa i sprawiedliwości, Francja, Włochy, Holandia, Portugalia i Hiszpania, posiadające siły policyjne o statusie militarnym zdolne do realizacji zadań policyjnych polegających na zastąpieniu i wzmocnieniu policji lokalnej, zaproponowały utworzenie sił przeznaczonych do wypełniania zadań policyjnych w operacjach kryzysowych w ramach Deklaracji Petersberskiej. EGF przeznaczony jest głównie do dyspozycji Unii Europejskiej, ale może także działać pod auspicjami ONZ, OBWE, NATO, innej organizacji międzynarodowej lub koalicji państw. 17 grudnia 2008 r. w poczet pełnoprawnych członków EGF została także przyjęta Żandarmeria rumuńska.

 

Podczas posiedzenia Międzyresortowego Komitetu Wysokiego Szczebla (CIMIN), które odbyło się w dniach 12-14 grudnia 2011 r. w Madrycie, Europejskie Siły Żandarmerii (EGF) przyjęły wniosek ministra obrony narodowej RP o nadanie statusu pełnego członkostwa Żandarmerii Wojskowej.

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy