ZW BIP
Zarząd Stowarzyszenia
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Change version
19 marca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”. Delegaci Kół Regionalnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.


Członkami Zarządu Stowarzyszenia na IV kadencję zostali:

-  Prezes                          - Jan Skośkiewicz;
-  Wiceprezes                  - Władysław Kot;
-  Wiceprezes                  - Bogusław Gajewski;
-  Sekretarz Generalny     - Dariusz Bogacki;
-  Skarbnik                      - Joanna Zabuła-Sidorowicz;
-  Członek Zarządu          - Bogusław Kalwas;
-  Członek Zarządu           -Tadeusz Żołnierczyk.

Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zostali:

Przewodniczący        - Wojciech Piwnienko;
- Członek                  - Ludwik Aleksy;
- Członek                  - Jacek Złotorzyński.

 
                                                             Jan Skośkiewicz,
                                                 prezes Zarządu Stowarzyszenia ŻW "Żandarm"

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy