ZW BIP
Wpis do rejestru KRS
Środa, 21 marca 2018 r.
Change version

Wpis Stowarzyszenia ŻW "Żandarm" do rejestru KRS


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po rozpoznaniu w dniu 26.01.2006r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej "Żandarm" z siedzibą w Warszawie przy uczestnictwie Prezydenta m.st. Warszawy o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249787 STOWARZYSZENIE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ "ŻANDARM"


Stowarzyszenie posiada:
REGON: 140444100,
NIP: 527-249-78-04,
konto bankowe LUKAS BANK: 37 1940 1076 3007 2109 0000 0000

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy